Wat is de impact van een fietsplan op mijn WKR?

Impact van een fietsplan en Swapfiets abonnement op WKR.

Het aanbieden van een fietsplan of Swapfiets abonnement met werkgeversbijdrage, mag buiten het WKR budget. De BTW over de maandelijkse abonnementskosten zijn als werkgever aftrekbaar tot €749 over 3 aaneengesloten jaren.

Indien je gebruik maakt van een bruto-/nettoregeling (en als werkgever dus geen bijdrage levert aan de maandelijkse abonnementskosten), heeft dit een effect op jouw WKR budget. Doordat het brutoloon van werknemers wordt verlaagd door de maandelijkse abonnementskosten, heeft dit impact op het totale jaarlijkse 3% WKR budget. Echter, deze impact is nog steeds lager dan de kostenbesparing die je als werkgever hebt op de 14.84% sociale lasten, door verlaging van het loon van werknemer. Netto levert dit werkgever dus nog steeds een voordeel op van bijna 12%.